Zeeland .. energierijk in Nederland

Verboden toegangmaandag 12 december 2016 18:03

Afgelopen vrijdag ging een deel van onze fractie op werkbezoek met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber, Gerard Verkuil van de lokale fractie in Borssele en Heleen Hamelink van het Provinciale Bestuur. Bestemming van de bezoeken waren Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) en Kerncentrale Borssele (KCB). Onderwerp van gesprek was de transitie naar duurzame energie.

Dikke deur radioactief opslag Covra

Vanuit de gesprekken bleek dat we het er allemaal wel over eens waren dat we als Nederland vanuit onze achterstandspositie in Europa snel moet omschakelen naar duurzame energieopwekking. Het is daarbij nodig dat we ook milieuschade zoals uitstoot zo beprijzen dat de goede prikkels worden gegeven om duurzaam te worden. Hierover blijkt men echter internationaal moeilijk tot overeenstemming te komen. Zeeland produceert erg veel energie: mede door het wegvallen van grootafnemers  wordt meer dan 90% Zeeland uit getransporteerd.

De meningen lopen uiteen over de vraag of kernenergie - voorlopig - een noodzakelijk onderdeel van onze energiemix uitmaakt. Minister Kamp sloot op de dag van ons bezoek niet uit dat er toch een tweede kerncentrale moet komen om de CO2 emissie sterk terug te dringen(!) Voor Zeeland spelen ook zaken als veiligheid en werkgelegenheid een rol. Vooral de stroom aan alarmerende berichten over de Belgische centrales zijn reden tot zorg. Maar KCB biedt ook werk aan 500 werknemers en bij COVRA werken ook 60 personen. En zelfs bij de amovering van de centrale zijn er nog zeker tot 2050 honderden banen mee gemoeid.

 Verboden toegang

Grootste probleem van kernenergie is het nucleaire afval. Covra krijgt dit van 1.000 vergunninghouders (ook industrie en ziekenhuizen) in Nederland aangeleverd en slaat dit tijdelijk op in een indrukwekkend beveiligd complex. Bestand tegen alle denkbare rampen zoals bijvoorbeeld een overstroming van +10m NAP. Rond 2100 zal het materiaal de eindberging ingaan, diep in een stabiele zout-, graniet- of kleilaag. 

KCB

 Als Zeeuwse fractie vragen we vooral aandacht voor het  onnodig grote verlies aan werkgelegenheid doordat Delta de kernenergie te duur moet inkopen en we daardoor onze netwerkbedrijven niet voor de regio kunnen behouden. We roepen onze Tweede Kamerfractie op om ervoor te pleiten dat het Rijk de kerncentrale van ons overneemt zoals ook commissie Balkenende adviseert. Het probleem is eenvoudigweg te groot om bij Zeeland te laten,  het dwingt ons tot totale leegverkoop. Op 22 december a.s. zal de Tweede Kamer opnieuw debatteren over hulp aan Zeeland We hopen dat er deze keer wel resultaat wordt geboekt voor de kerncentrale, Campus Zeeland of het benodigde Zeeland fonds. Er zal echt iets moeten gebeuren om te voorkomen dat de toekomstbestendigheid van Zeeland in gevaar komt. We weten ons daarin in elk geval onvoorwaardelijk gesteund door onze Tweede Kamer ChristenUnie fractie.

Jan Henk Verburg

Fractievoorzitter

Kunst- en bergingshal Covra

« Terug