De finale begint!

Aansluiting Sloewegwoensdag 30 november 2016 20:05

Over de Sloeweg is veel gesproken en geschreven. Nu komt het eindelijk tot de finale, welke keuze maken de Provinciale Staten voor de aansluiting Bernhardweg /Sloeweg.

Donkere  wolken pakken zich samen boven Zeeland. Het project Waterdunen is uitgekleed en ook op financieel gebied is het een en ander onzeker, denk bv aan Thermphos en de kerncentrale.

Donkere wolken horen bij de herfst, hopelijk breken er ook voor de provincie Zeeland andere jaargetijden aan, zonder donkere wolken. Nu is het letterlijk en figuurlijk herfst, maar ook bijna Sinterklaas. Mijn kinderen thuis hebben voor Sinterklaas verlanglijstjes gemaakt. Natuurlijk staan daar grote wensen op. Wat is er heerlijker om op te schrijven wat je graag zou willen.

Bij deze verlanglijstjes moest ik denken aan de aansluiting Sloeweg. Want ook hier zijn er grote wensen. Het is niet meer dan logisch dat belanghebbenden laten weten dat hun voorkeur uitgaat naar de meest luxe, maar ook de meest dure variant, de steraansluiting.

Voor ons nét iets anders

Hoe bijzonder is het dat de Ster nu opeens noodzakelijk lijkt te zijn. Noodzakelijk voor de veiligheid en voor de doorstroming, aldus een heel aantal partijen. Volgens de ChristenUnie ligt dit net wat anders. Want komende vanaf Middelburg moet het verkeer twee rotondes over om richting de tunnel te gaan en tot en met de tunnel komen ze dan geen rotonde meer tegen. En vanuit Vlissingen moet het verkeer één rotonde over om naar de tunnel te gaan. Ook aan de andere kant van de Westerscheldetunnel is er een verkeerspunt met rotonde.

Bij deze verkeerspunten lijkt het volstrekt aanvaard dat er rotondes liggen, ik heb er tenminste nog nooit wat over gehoord. Maar bij de aansluiting Sloeweg/Bernhardweg moet en zal er een steraansluiting komen. Een steraansluiting zonder rotondes. Zo’n aansluiting zien we bv bij:

  • de A58 bij Breda

  • bij Rotterdam het Kleinpolderplein

  • bij Den Haag het Prins Clausplein.

Maar op deze punten zijn er aanzienlijk grotere verkeersstromen. Hier komen snelwegen bij elkaar. Dit lijkt toch van andere orde.

Met de gedeputeerde eens

De gedeputeerde heeft aangegeven dat de berekeningen voor de variant met één rotonde voor verkeer wat uit de tunnel naar Middelburg wil en voor het verkeer van Middelburg naar Goes, zeer zorgvuldig zijn gedaan. Ook als het verkeer fors toeneemt zal de ‘onvolledige Haarlemmervariant’, zoals deze variant zo mooi genoemd wordt, toereikend zijn. Op het gebied van veiligheid is deze variant zelfs beter dan de meest luxe variant, aldus de gedeputeerde.

Voor de ChristenUnie genoeg reden om niet te kiezen voor de steraansluiting.

De Westerscheldetunnel NV heeft aangegeven 5 miljoen bij te willen dragen aan de luxe variant. Het verschil tussen deze variant en de onvolledige Haarlemmermeervariant is € 4,2 miljoen euro. Een aantal partijen willen dit geld gebruiken om hiermee de luxe variant, de ster te bekostigen.

Tunnels z.s.m. tolvrij

Naar ons idee moet het geld van de tunnel hiervoor niet gebruikt worden. In ons verkiezingsprogramma hebben wij staan dat de we tunnel zsm tolvrij willen. Al het geld wat dus uit de tunnel wordt gehaald, vertraagt dit proces. En als er dan zo nodig geld ‘uit de tunnel’ gehaald moet worden, dan kan dat wat ons betreft ook gebruikt worden voor de net wat minder luxe variant. Want er is nog genoeg geld nodig om Zeeland te besturen.

 

Willemien Treurniet

« Terug