Banen behouden of creëren?

Delta nvmaandag 14 november 2016 19:19

Eén van de wettelijk taken van de Provincie is het voeren van regionaal economisch beleid. Belangrijk aandachtspunt daarvan is het behoud en uitbreiding van hoogwaardige werkgelegenheid. Zeker in Zeeland waar dit voor de langere termijn één van de belangrijkste aandachtspunten is, verwoord in het Actieplan Balkenende. Het is mooi om in te zetten op nieuwe vestigingen van bedrijven in Zeeland maar soms vragen ook faillissementen of andere bedrijfsproblemen onze aandacht. De situatie rond Delta - waarvan Provincie Zeeland aandelen heeft - is daarvan een in het oog springend voorbeeld. In de commissie Bestuur hebben we de aandeelhoudersstrategie voor Delta besproken en kijken we ook hoe het verder kan .

 Verlies van Zeeuwse banen bij Delta

Bij de wettelijk verplichte splitsing van Delta zijn de aandeelhouders verplicht om alle onderdelen geld mee te geven waarmee ze voorlopig vooruit kunnen, zowel de gezonde onderdelen als de verliesgevende takken. De energietak heeft een energie afnamecontract met Kerncentrale Borssele die bij de huidige lage energieprijzen sterk verliesgevend is. Om de onderdelen voldoende geld mee te kunnen geven zullen er daarom bedrijfsonderdelen verkocht moeten worden. Netwerkbedrijf Enduris zal pas als laatste aan bod komen omdat daar veel werkgelegenheid mee gemoeid is welke we graag voor de regio behouden zien.

(fotograaf Feloce Bounadonna - www.laatzeelandzien.nl)

Borgstelling

De Provincie zoekt een totaaloplossing en met hulp van gerenommeerde financieel - en juridisch adviesbureaus worden scenario’s ontwikkeld. Door onderdelen te belenen willen Gedeputeerde Staten (GS) de mogelijkheid creëren van een borgstelling van 200M€. De aandeelhouders waren akkoord met het nader verkennen van die optie. In de volksraadpleging die volgde werd het wel allemaal wat anders voorgesteld; “Wilt U dat er binnenkort 200 miljoen euro Zeeuws overheidsgeld wordt besteed aan het voortzetten van de Kerncentrale Borssele?” Dat het ging over behoud van honderden arbeidsplaatsen kwam niet in beeld. Inmiddels staan onderdelen als Zeelandnet in de etalage. Een aantal wind- en zonactiviteiten zijn recent al aan Eneco verkocht.

Uitspraak van de rechter

Delta heeft vanaf het begin bij de rechter bezwaar gemaakt tegen verplichte splitsing en in een tussenuitspraak geeft de rechter aan dat Delta gecompenseerd moet worden voor het verlies van de Kerncentrale omdat deze niet vrij kan worden verkocht. Dit is een lichtpuntje in een verder hoogst onzekere situatie. Primair is de directie van Delta aan zet maar wij als volksvertegenwoordigers kijken mee met oog op de Zeeuwse belangen van werkgelegenheid.

Wat staat ons te doen?

We zullen voorstellen van GS zo goed mogelijk beoordelen en dan besluiten of we deze willen steunen. Daarbij zullen we kritisch kijken of de werkgelegenheid voldoende continuïteit heeft voor de langere termijn. Het heeft immers weinig zin om veel geld uit te trekken voor het overeind houden van organisaties die op termijn niet zelfstandig zullen overleven.

(CU-TweedeKamerfractie-hires)

Verder zijn de lijnen met onze Tweede Kamerfractie kort: in december zal Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber de kerncentrale Borssele bezoeken. De ChristenUnie heeft Zeeland in de afgelopen tijd steeds gesteund in het verzoek om hulp. Wellicht verdient het de voorkeur om Den Haag te vragen om hulp bij het scheppen van toekomstgerichte banen in technisch onderwijs of in groeisectoren als bijvoorbeeld onderhoud voor wind-op-zee. Maar daarbij zijn we ons wel bewust dat – als we het hebben over vervallen van banen – daar mensen en gezinnen achter zitten voor wie dit ingrijpende gevolgen heeft. Daarom zullen we dit biddend om wijsheid doen.

Mogen we ook op uw voorbede rekenen?

Jan Henk Verburg

Fractievoorzitter ChristenUnie Zeeland

« Terug