Laatste Statenvergadering voor het zomerreces

220722 JH tijdens Zandijk Molendijk.JPG
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 25 juli 2022 om 11:03

Laatste Statenvergadering voor het zomerreces

De vergadering kon helaas pas drie kwartier later starten vanwege een internet storing. Vandaag stond de Zanddijk op de agenda, een dossier waarin het soms heftig aan toegaat. Er was een flink aantal moties om het projectontwerp nog te beïnvloeden: de voorstellen voor meer natuurcompensatie en terugbrengen van de snelheid naar 60 km per uur haalden het niet.

De motie voor een onderzoek naar een extra fietstunnel haalde het wel en onze eigen motie om het landbouwverkeer en fietsverkeer beter te scheiden resulteerde in een toezegging van de gedeputeerde. Het is sympathiek om zo min mogelijk tuingrond van enkele woningen op te kopen maar dat mag wat ons betreft niet leiden tot onveiligheid voor kwetsbare fietsers.
220725. Foto bij weblog JH Parallelweg Zanddijk
Op de foto een bestaande parallelweg langs de Zanddijk waar nu ook fiets- en landbouwverkeer over gaat.

Enkele partijen gaven aan liever weer een stap terug te doen vanwege het forse verzet tegen het plan maar onze fractie is er nog steeds van overtuigd dat we zullen komen tot een veel veiliger aansluiting voor Yerseke met een prima doorstroming. En veilige fietsroutes en spoorovergang. Om verschillende redenen houdt een deel van de betrokkenen echter de voorkeur voor de rondweg en laat dat op allerlei manieren ook weten.

Na dit behandelpunt stelde Lars enkele vragen over de ontwikkelingen in het stikstofdossier waaronder de Kamerbrief van minister Van der Wal. De gedeputeerde lichtte daarop toe hoe zij de komende tijd beleid zal voeren, nadrukkelijk gericht op meer sectoren dan alleen de agrarische sector. Monitoring van emissie is daarbij een belangrijk onderdeel. 
 
Na nog enkele moties vreemd aan de orde van de dag sloot de voorzitter de laatste vergadering voor het zomerreces. Naderhand werd het seizoen traditiegetrouw afgesloten met een barbecue in de tuin van de commissaris van de koning, voor het eerst weer in drie jaar.
 
 

Labels: , ,