Wat vindt ChristenUnie Zeeland van de stikstofplannen van het kabinet?

220712 Biodiversiteit.JPG
Portret Adrie.png
Door Adrie Kodde op 12 juli 2022 om 10:48

Wat vindt ChristenUnie Zeeland van de stikstofplannen van het kabinet?

Een toekomst voor de boer en voor de natuur. Of ook: hoe belangrijk is de catering.

De vergadering van de Commissie Strategische Opgaven van 8 juli 2022 ging vrijwel alleen over het beleid dat wordt uitgezet te bevordering van de biodiversiteit en vooral de vermindering van de stikstofuitstoot die daarvoor nodig is.

Vooraf aan de vergadering manifesteerde een groot aantal boeren. Met hun trekkers werden zij opgewacht op het Abdijplein. Met koffie en een bolus in plaats van dranghekken. Hoe belangrijk een goede catering is, bleek wel. In hun optreden en ook hun toespraak gaven de boeren op buitengewoon goede en correcte wijze uiting aan hun zorg.

Voor de gedeputeerde was er waardering en zelfs bloemen. Voor de vergadering kersen. Hoe belangrijk is een goede catering.

In de vergadering zelf kreeg iedere partij ruim de gelegenheid zijn/haar meningen en vragen te verwoorden. Uit de diverse opstellingen kwamen geen grote verassingen naar voren. De behoefte om onzekerheden voor de boeren zo veel mogelijk weg te nemen was wel één van de meest leidende behoeftes van de vergadering, ook bij de ChristenUnie.

20220712 Lars met de boeren

Statenlid Lars Jacobusse had een goede inhoudelijk inbreng vanuit de ChristenUnie, waarin hij aandacht vroeg om bij het probleem van de biodiversiteit breder te zien dan alleen via de aanpak van stikstofuitstoot en -neerslag. Zie als bijlage zijn complete inbreng in de vergadering.

Zoals verwacht nam de vergadering ook een goed deel van de avond in beslag. Gelukkig waren er rond 18u kroketten. Hoe belangrijk is een goede catering.

Blijft de afweging belangrijk: niet alleen dat wij te eten hebben, maar ook de boeren een goed belegde boterham, terwijl we de biodiversiteit weer opbouwen.

Bijlagen

Labels: , , ,