Dit is de tijd van doen!

220627 Foto berm.1.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 27 juni 2022 om 11:41

Dit is de tijd van doen!

Een slogan van een bekende verzekeraar. Zeer van toepassing op de Algemene Beschouwingen tijdens de Statenvergadering van afgelopen vijdag van onze fractievoorzitter, Jan Henk Verburg, op de gepresenteerde financiële stukken van de Provincie Zeeland ( Jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022). 

Vrijwel alle partijen vroegen aandacht voor de gevolgen van de stikstofcrisis, de situatie op de woningmarkt, PFAS, de toekomst van het OV etc. Duidelijk werd dat velen de volgende stap willen zetten: niet meer alleen woorden, pilots en onderzoeken, maar daadwerkelijk tempo met transitiedenken. De volledige tekst van Jan Henk Verburg is bijgevoegd. Zijn bijdrage kan daarnaast teruggekeken worden via onderstaande link:

https://channel.royalcast.com/webcast/provinciezeeland/20220624_1?start=10098367

Als ChristenUnie dienden we ook een amendement in op het Statenvoorstel dat hoort bij de Voorjaarsnota (getiteld Slim langetermijnbeleid bermbeer, zie bijlage). Onze zorg was en is dat de beschikbare middelen voor ecologisch bermbeheer structureel worden. Dit is van belang met het oog op het stimuleren van biodiversiteit en reduceren van stikstof. Verder moet voorkomen worden dat gedane investeringen in een klap teniet worden gedaan. Uiteindelijk werd het amendement breed gesteund en aangenomen. Een mooi resultaat, gericht op de toekomst!

Al met een al was het een lange, intensieve èn vruchtbare vergadering, waarin daadwerkelijk stappen zijn gezet om op allerlei gebieden in actie te komen!

Bijlagen

Labels: , , ,