Een vergadering met (e)moties

220401 Lars tijdens vragensessie.2.JPG
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 7 april 2022 om 12:09

Een vergadering met (e)moties

Afgelopen vrijdag was het 1 april maar er volgde toch een serieuze Statenvergadering!

Een bijzondere agenda, want er waren dit keer geen behandelstukken. Wel interessante inbreng onder andere vanuit de ChristenUnie: Lars Jacobusse stelde vragen naar aanleiding van een rapport van de Raad voor de leefomgeving, waarin alarmerende conclusies worden getrokken over de teruggang van de natuur in Nederland (https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland?adview=samenvatting). Hoe relevant bleek wel uit de bijval die ook van andere statenfracties kwam.

De bijdrage van Lars is terug te zien via de volgende link: https://channel.royalcast.com/webcast/provinciezeeland/20220401_1?start=4373317

Verder waren de omstandigheden in de wereld en de agenda aanleiding voor een aantal moties. Of moeten we zeggen (e)moties, want deze moties leken eerder ingediend om uiting te geven aan gevoelens en partijstandpunten dan dat ze wijziging van beleid gaan bewerken. En ja ook voor (e)moties is er ruimte in de vergadering van PS. Twee moties werden ingetrokken. De motie waarmee wordt opgeroepen er bij North Sea Ports op aan te dringen de havens te sluiten voor Russische schepen werd met ruime meerderheid gesteund. De overige moties haalden het niet.

Compliment voor de voorzitter die er goed in slaagde de vergadering op koers te houden. Bij deze (e)moties een hele opgave!