Op bezoek bij The Big 7 van Tholen

210914 slikken4a.jpg
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 20 september 2021 om 11:21

Op bezoek bij The Big 7 van Tholen

Afgelopen dinsdag (14 september) was de fractie van ChristenUnie Zeeland te gast op het eiland Tholen en bij de ChristenUnie Tholen. Ons bezoek aan dit eiland begon met een mini-safari door de Slikken van de Heen. Dit gebied is ontstaan door geleidelijke bosontwikkeling op buitendijkse slikken langs het Krammer-Volkerak, sinds in 1987 de Philipsdam werd voltooid.  

Het gebied is sindsdien verzoet en verland; een soort nieuw ontstane wildernis. We werden in het gebied rondgeleid door Chiel Jacobusse, ecoloog van Stichting Het Zeeuwse Landschap (de organisatie die het gebied beheert) en als geen ander bekend met de natuur in Zeeland. 

Grote grazers terug 

De afdamming in 1987 betekende een grote klap voor de natuur. Inmiddels heeft die zich op land echter op een verrassende manier hersteld. Er is een parkachtig en ruig landschap ontstaan met unieke natuurwaarden. Om het gebied niet te laten overwoekeren en te voorkomen dat het ecosysteem teloorgaat, zijn natuurlijke grazers nodig die van oorsprong in dit deel van Europa voorkwamen. Daarom lopen er wilde paarden, Rode Geuzen (een primitief runderras) en sinds enkele jaren ook weer wisenten rond in het gebied.   

Het magische getal 5 dat bij een safari hoort, wordt in dit gebied zelfs overschreden. Naast de drie grote grazers lopen er ook reeën en vossen in het gebied rond. Soorten als bever en zee-arend komen ook in het gebied en brengen het magische getal van de Slikken van de Heen op zeven.  

210914 slikken5210914 slikken3

Uitdagingen 

Niet alles is rozengeur en maneschijn. De waterkwaliteit in het gebied is niet optimaal. Door de  afdamming raakte het gebied in onbalans. Ook het lozen van ammoniak in het water door de veehouderij in Noord-Brabant heeft gezorgd voor een opstapeling van schadelijke effecten in het water. Ten westen van het gebied loopt de N257; niet voor niets de weg met het grootste aantal wildaanrijdingen in Zeeland. Door ons bezoek hebben we bij dit soort uitdagingen een veel concreter beeld gekregen.  

Omdat het ging regenen zijn we voor het tweede deel van het bezoek uitgeweken naar het gemeentehuis van Tholen. De meegenomen picknickmand hebben we gewoon het gemeentehuis binnengedragen… 

210914 slikken6210914 slikken7

 

Wonen 

Een belangrijk onderwerp dat op dit moment zowel van de provincie als gemeente Tholen aandacht vraagt, is de woningmarkt. De huizenprijzen rijzen de pan uit. Mensen die een huis willen kopen moeten soms noodgedwongen huren tegen veel hogere maandlasten, maar ook aan huurwoningen is gebrek. De provincie is nu bezig met de Provinciale Woonagenda, die het aantal huizen dat gemeenten kunnen bouwen mede stuurt. Het was goed om te horen wat voor Tholen de uitdagingen zijn op dit gebied. Zo kunnen we provinciaal bijdragen aan een zo goed mogelijke aanpak. 

 Ondermijning 

Een andere uitdaging die steeds nijpender wordt is die van ondermijning. Ondermijning is criminaliteit op een schaal en in een vorm waarbij vermenging van de onderwereld met de rest van de samenleving plaatsvindt. Het afgelopen jaar nam dit verschijnsel in een schrikwekkend tempo toe, terwijl het ook daarvoor al snel groter werd. Juist Zeeland en West-Brabant zijn gebieden waar dit speelt en Tholen ligt daar middenin.   

In afgelegen polders worden regelmatig leegstaande schuren ontdekt waar bijvoorbeeld drugslaboratoria zitten. Daarnaast vindt ook mensensmokkel en mensenhandel plaats. Ook bepaalde winkels en horeca zijn soms gefinancierd door witwassing. Gemeenten en provincie hebben hier niet alle bevoegdheden en middelen, maar hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid om te doen wat ze kunnen om dit tegen te gaan. 

We hebben ook over andere onderwerpen goed met elkaar van gedachten gewisseld en hebben veel op kunnen halen van wat voor Tholen en de Tholenaars belangrijk is.