Statenvergadering 10 en 11 juni 2021, Jaarstukken en Voorjaarsnota

20210610 SV3.png
Portret Adrie.png CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Adrie Kodde, Webredactie Zeeland op 14 juni 2021 om 13:42

Statenvergadering 10 en 11 juni 2021, Jaarstukken en Voorjaarsnota

Een lange sessie, die ook nog af en toe werd verstoord door haperende verbindingen. Dat typeert de -hopelijk laatste - digitale vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland. Er is veel besproken in deze vergadering, die op donderdagavond en vrijdag plaatsvond. Meer dan twintig moties en amendementen werden ter tafel gebracht bij de drie bespreekstukken die geagendeerd waren:  De Jaarstukken en Voorjaarsnota, de Onderzoeksfunctie Zeeland en als laatste de ontwikkeling van de Zeeuwse Marketing Organisatie.

1 Jaarstukken en voorjaarsnota

Allereerst waren er de Algemene Beschouwingen, waarin nogal wat partijen hun min of meer gedresseerde stokpaardjes bereden. De onderwerpen die erg veel tijd in beslag namen, waren "Pontje Sluiskil" en "Kernenergie".

Gelukkig waren er ook een aantal voorstellen naar aanleiding van de Voorjaarsnota die op de toekomst zijn gericht. Als ChristenUnie hadden we bij dit punt een motie en een amendement:

  • Een motie waarin we oproepen meer middelen ter beschikking te stellen om beter in te spelen op de grote post-corona herstelfondsen. Deze motie werd verworpen;
  • Een amendement waarin we tot doel hadden de voorgestelde bezuiniging op projecten voor verbreding natuur, verbetering biodiversiteit en volhoudbare landbouw ongedaan te maken. Dit werd verworpen;
  • In tweede instantie hadden we naast het amendement een motie uitgewerkt die hetzelfde beoogt als ons amendement, voor het geval het amendement niet werd aangenomen. Deze motie werd aangenomen.

Verder waren er een aantal moties van andere partijen die we van harte steunden. Vermeldenswaardig is de motie over hergebruik van leegstaande panden. Deze motie sluit goed aan bij het signaal dat we eerder bij Commissievergaderingen over het gebrek aan instap en doorstroom-woningen hebben afgegeven. Ook bij de Beschouwingen werd dit signaal door meerdere partijen nu afgegeven.

2 De onderzoeksfunctie Zeeland

Data

Dit is een vanuit het verleden beladen onderwerp. Linksom of rechtsom moeten de mensen van ZB Planbureau kennelijk overgeplaatst worden naar de HZ. Onze pogingen en die van anderen om meer richting te geven aan dit plan hadden helaas weinig effect. Dus we moeten zien waar we terecht komen.

We hadden bij dit onderwerp één motie:

  • Een motie,waarin opgeroepen wordt een werkgroep in te stellen die gaat kijken naar de noodzaak en mogelijkheden van data, ter voorbereiding van de Data Alliantie Zeeland. Deze motie hebben we ingetrokken.

3 De ontwikkeling van de Zeeuwse Marketing Organisatie.

Zeeland

Op dit punt was meer eensgezindheid te bespeuren. Maar ook hier gaan we van start en moeten we maar zien waar we terecht komen.

  • Een amendement van de SGP borduurde direct voort op door ons gestelde vragen tijdens Commissievergaderingen. Dit hebben we dus mee ingediend. Dit amendement is aangenomen.

De stemming over de moties en amendementen ging dit keer online. Dit moet een grote tijdswinst gaan brengen vergeleken met het gangbare systeem bij online vergaderen, waarbij hoofdelijk via het beeldscherm moet worden gestemd. De tijdswinst was deze eerste keer echter nogal beperkt, omdat het systeem een kwartier lang geen toegang gaf en er ook verder nog wel wat gewenningsproblemen waren.