Terugblik op een vruchtbare vergadering

Landbouw.jpg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 18 november 2020 om 10:54

Terugblik op een vruchtbare vergadering

Afgelopen donderdagavond en vrijdag waren de afsluiting van een drukke tijd voor Jan Henk en Lars: het was tijd voor de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten. De Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 waren zorgvuldig doorgespit en hieruit waren een viertal moties/amendementen uit voortgevloeid. Deze heeft Jan Henk op de digitale vergadering ingediend, waarna de gedeputeerden hierop in de eerste termijn hun reactie konden geven.

Bij de motie over Slimme Mobiliteit in een hogere versnelling van Adrie en Lars drong ChristenUnie aan om sneller meer te investeren in slimme mobiliteit om te voorkomen dat bij de nieuwe OV-concessie de vervoersarmoede flink zal toenemen. Corona heeft dit effect verder versterkt. Dit heeft geleid tot een lang en stevig debat welke ook via PZC en Omroep Zeeland zijn gemeld. Hoewel de motie geen meerderheid kreeg is het doel -het wijzen op het belang en de urgentie van het vraagstuk- zeker bereikt.

De motie Sturen op Brede welvaart beoogde om in het beleid meer te sturen op welzijn in plaats van alleen op economische groei. De motie werd tot onze vreugde met een grote meerderheid omarmd.

De motie Natuurlijk investeren in landbouw kreeg ook een meerderheid. We willen nationale stikstofmiddelen gebruiken om natuurinclusieve landbouw te gaan realiseren als bufferzones voor de natuurgebieden. Lars had vooraf afgestemd met de natuurorganisaties, LNV en de gedeputeerde, waardoor er een gedegen voorstel lag waarbij zowel de natuur als de boeren winst konden boeken. Hiermee is een prima visitekaartje afgegeven.

Het amendement om het budgetrecht niet af te staan om snel cofinanciering te kunnen vrijmaken, maar om samen een snelle procedure te ontwikkelen die de rechten van PS wél handhaaft haalde het niet. Maar gedeputeerde De Bat heeft mondeling de ruimte sterk ingeperkt om PS te kunnen passeren.

We hebben daarnaast de voorstellen mede ingediend om familiebedrijven te ondersteunen op hun specifieke onderwerpen en om de herinrichting van de Philipsdam met alle betrokkenen te bespreken. De motie over coronials en kansengelijkheid hebben we gesteund, maar andere moties (bv over verlichting bedrijventerreinen en vrijheid van meningsuiting) niet, omdat deze zaken niet aansluiten bij de taken van de Provincie. 

We mogen terugkijken op een vruchtbare vergadering waarin we duidelijk kleur hebben bekend voor duurzaam beleid, nadruk op aanpak van slimme mobiliteit en een toekomst voor boeren èn natuur.