Heel Zeeland mobiel: Handreiking bij de Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit

Plaatje Slimme Mobiliteit.png
Portret Adrie.png Portret Lars.png
Door Adrie Kodde, Lars Jacobusse op 11 november 2020 om 16:31

Heel Zeeland mobiel: Handreiking bij de Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit

In september heeft ChristenUnie Zeeland een handreiking over Slimme Mobiliteit aangeboden aan de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland. Mobiliteit is in onze ontwikkelende samenleving steeds belangrijker geworden, het geeft een gevoel van vrijheid. Zeeland heeft specifieke uitdagingen op het gebied van mobiliteit doordat het een dunbevolkte, weids uitgestrekte provincie is. Daarom is een omslag van conventioneel openbaar vervoer naar Slimme Mobiliteit gewenst. De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we mobiliteit zó organiseren dat het leefbaar en betaalbaar blijft? ChristenUnie Zeeland pleit voor het maken van heldere keuzes door de provincie. De handreiking kan helpen om doelen helder en zo concreet mogelijk te definiëren en meetbaar te maken.

ChristenUnie Zeeland beoordeelt Slimme Mobiliteit op de uitgangspunten ‘toegankelijkheid’, ‘betaalbaarheid’ en ‘duurzaamheid’. Toegankelijk betekent bereikbaar, meebewegend met de behoefte, met aandacht voor kwetsbare personen, gebruiksvriendelijk en grens-overstijgend. Betaalbaarheid behelst betaalbaar voor vervoersafhankelijken, voor provincie en andere overheden, terwijl duurzaamheid duidt op strevend naar nul emissie, met oog voor andere duurzame aspecten als landschap, biodiversiteit en materiaalgebruik. Meetcriteria die hierbij gebruikt kunnen worden zijn volgens ChristenUnie Zeeland:

1. Minstens tweemaal per dag is er mogelijkheid tot vervoer vanuit ieder punt in Zeeland;

2. Binnen een uur reist men vanuit elk knooppunt in Zeeland naar Rotterdam of Antwerpen met het openbaar vervoer;

3. Er is één eenvoudige manier om vraag-gestuurd vervoer aan te vragen/reserveren;

4. Er is een verbetercyclus, bestaande uit de volgende stappen:

a. Jaarlijkse inventarisatie van klachten en opmerkingen van gebruikers;

b. Selectie van de twee meest voorkomende klachten/opmerkingen;

c. Verbetervoorstel voor deze punten;

d. Implementatie van verbetering;

e. Rapportage aan Provinciale Staten en gebruikers;

5. De betaalmethode is zo toegankelijk mogelijk en maakt gebruik van een gangbaar betaalsysteem. Er komt een benchmark van de betaalmethode met andere regio’s, waarbij Zeeland bij de beste 10% scoort wat betreft gebruiksvriendelijkheid.