Algemene Beschouwingen ChristenUnie: Samen - voor elkaar - met scherpe keuzes voor de toekomst

De-Doelen-en-Zeelandbrug-Rijksmonument.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 28 mei 2020 om 18:41

Algemene Beschouwingen ChristenUnie: Samen - voor elkaar - met scherpe keuzes voor de toekomst

Vanavond heeft Lars de spits mogen afbijten bij de Algemene Beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland. Het was een gloedvol betoog, kritisch en met een positief geluid. Lees hieronder wat hij aan GS heeft willen meegeven.

Voorzitter,

Corona heeft veel veranderd.

Juist in deze tijd hanteert de ChristenUnie drie uitgangspunten, die prioriteit moeten hebben:

- Alleen samen komen we eruit

- Heb oog voor elkaar

- Maak scherpe keuzes voor de toekomst

Alleen samen komen we eruit. Het is goed dat GS snel na de corona-uitbraak actie heeft ondernomen en het bedrijfsleven steunt met een pakket van 2 mln. Euro. De keuze om daar achteraf verantwoording aan PS over af te leggen begrijpen wij. Tegelijkertijd willen wij hier niet standaard de deur voor open zetten. Als er snel maatregelen nodig zijn, zijn we graag bereid tot een vergadering op de kortst mogelijke termijn waarin wij onze eigen rol kunnen vervullen. Alleen samen, in een democratisch proces, komen we eruit. Kan GS toezeggen dit soort acties in het vervolg alleen in zeer urgente gevallen te ondernemen en het dan direct aan PS te melden?

Heb oog voor elkaar. Volgens velen is Corona het einde van de steeds verdergaande globalisering en liberalisering van de economie. Wat de ChristenUnie betreft gaan we niet voor altijd naar een nieuw normaal, maar terug naar de menselijke maat. Daarbij is het in deze tijd extra nodig dat de overheid een schild voor de zwakken is.

  • Juist bij zwakkeren in de samenleving veroorzaakt Corona acute nood. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de positie van sociale ondernemers. Het betreft geen complexe technische vragen, maar een vraag om aandacht voor deze doelgroep. Toch neemt GS veel tijd om met een antwoord te komen. Veel sociale ondernemers, maar ook hun werknemers zitten in de knel. Zien GS de urgentie daarvan? Wanneer verwacht GS met een antwoord te komen op deze vragen?
  • Acute nood zien we ook bij vluchtelingen in erbarmelijke situaties. Daarom dienen wij de motie over kind-vluchtelingen mede in.

Maak scherpe keuzes voor de toekomst. We kunnen niet alles tegelijk doen. Het is bij opgaves die we hebben belangrijk duidelijk te maken wat we wel en niet willen en daar SMART-doelstellingen aan te koppelen.

  • Bijvoorbeeld als het gaat om slimme mobiliteit. Bij zo’n SMART project mogen we van GS toch ook een voorstel met SMART-doelstellingen als kader en vertrekpunt van deze opgave verwachten. Kunnen GS toezeggen na de zomer met een SMART-voorstel voor deze opgave naar PS te komen?

Corona laat ons zien, wat we bijna vergeten waren: de natuur is geen maakbare dierentuin waar we zomaar mee kunnen doen wat we willen. We zijn kwetsbaar en afhankelijk. Ook al voor Corona leken we steeds meer tegen onze grenzen op te lopen. Klimaat, stikstof, landschap, biodiversiteit, zoet water zijn onderwerpen die nauw met elkaar samenhangen. Ook hier zijn scherpe keuzes voor de toekomst belangrijk.

Vandaag was het voorpaginanieuws dat het Nederlandse natuurbeleid enkel heeft gezorgd dat de teruggang van de biodiversiteit is afgeremd. Het platteland werd de afgelopen halve eeuw in hoog tempo kaler en egaler; dat heeft de uitdagingen waar we voor staan niet eenvoudiger gemaakt.

Gelukkig zien we positieve ontwikkelingen. Zeeland loopt qua planning voorop met de RES, er is perspectief op meer ecologisch bermbeheer, er zijn pilots met strokenteelt en zo verder. We moeten die positieve richting de komende tijd vasthouden.

  • Medio 2020 wordt de Zeeuwse Bosvisie opgesteld. Ook hier zijn scherpe keuze nodig. De Bosvisie heeft te maken met klimaat, maar daarbij moet er ook oog zijn voor biodiversiteit en eigenheid van het Zeeuwse landschap. Wanneer verwacht GS de bosvisie voor te kunnen leggen aan PS? Na vaststelling kunnen PS kaders meegeven voor de uitwerking. De ChristenUnie heeft hierover schriftelijk vragen gesteld, wanneer verwacht GS deze te kunnen beantwoorden?
  • Ook wat betreft stikstof moeten we soms scherpe en pijnlijke keuzes maken. In Zeeland is iedereen tot nu toe constructief in gesprek gebleven. Dank aan GS, die hier een spil-rol vervullen. Het Rijk wil samen met de provincies komen tot bestuurlijke afspraken voor de gebiedsgerichte aanpak en deze afspraken voor de zomer formaliseren. Is er de mogelijkheid voor PS om kaders mee te geven voor de Zeeuwse inzet hierin en wanneer komen GS daarmee naar ons toe?

Tussen moedeloze boeren en natuur in slechte staat, tussen de schreeuwerige polarisatie van klimaatsceptici en klimaatspijbelaars, tussen een stilvallende economie en mensen in verdrukking, moeten wij met elkaar de juiste richting vinden, recht doen en kloven overbruggen. Wij ervaren het dikwijls als een worsteling. We mogen daarbij vertrouwen op God, die nabij is en kracht en hoopvol perspectief wil geven. Wij wensen GS wijsheid en zegen in deze tijd.

Deel dit bericht