ChristenUnie vraagt aandacht voor situatie sociale ondernemers

foto sociaal ondernemen.jpg
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 8 mei 2020 om 14:33

ChristenUnie vraagt aandacht voor situatie sociale ondernemers

De ChristenUnie stelt vragen over de situatie van sociale ondernemers in Zeeland. Vaak worden zij extra hard getroffen door de Coronacrisis.

De coronacrisis raakt veel ondernemers in het midden en kleinbedrijf. Sommigen hebben het ineens erg druk, terwijl bij anderen (bijna) alles stilvalt. Een groep die hier nog extra door wordt geraakt zijn de sociale ondernemers. Sociale ondernemingen zijn bedrijven die net als anderen winstoogmerk en een verdienmodel hebben. Het verschil met gewone bedrijven is dat winst maken niet het belangrijkste doel is; in de eerste plaats wil een sociale onderneming maatschappelijke waarde creëren. Geld is daarbij slechts een middel.

De ChristenUnie krijgt signalen dat sociale ondernemingen niet altijd optimaal geholpen zijn met steunmaatregelen in de coronacrisis. Sommige ondernemers hebben personeel dat op een woongroep woont en niet mag komen werken. Anderen zijn niet goed in staat thuis hun werk te verrichten. Ook zijn er werknemers die extra last ondervinden van de lockdown, omdat ze behoefte hebben aan structuur. Veel sociale ondernemingen in de horeca moeten gesloten blijven.

De ChristenUnie heeft het dagelijks provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) gevraagd om aandacht voor de specifieke uitdagingen van sociale ondernemers in deze tijd. Daarnaast vraagt de ChristenUnie naar extra inzet om werknemers in deze categorie aan het werk te houden, dan wel zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Omdat sociale ondernemingen initiatieven en kwetsbare mensen stimuleren die ons bijzonder aan het hart gaan, heeft de Statenfractie van de ChristenUnie de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Is het college zich ervan bewust dat sociale ondernemingen veelal extra zwaar getroffen worden door de coronacrisis?
  2. Heeft het college inzicht in de omvang van de problematiek van deze categorie ondernemingen?
  3. Is er bij de initiatieven die de provincie neemt rondom de coronacrisis extra aandacht voor deze categorie ondernemingen? Zo ja, op welke wijze wordt daar vorm aan gegeven?
  4. Is er, bijvoorbeeld via het Aanvalsplan Arbeidsmarkt, extra inzet om de werknemers van sociale ondernemingen aan het werk te houden, dan wel zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen?

We zien uit naar de reactie van Gedeputeerde Staten en houden u uiteraard op de hoogte!