Drugscriminaliteit in Coronatijden

Partydrugs
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 3 april 2020 om 12:19

Drugscriminaliteit in Coronatijden

Nu het Coronavirus om zich heen grijpt, gaan we als samenleving op een heel andere manier functioneren. Ziekenhuizen doen hun uiterste best om goede zorg te verlenen, scholen vinden creatieve wegen om les te geven, mensen hebben meer tijd en noodzaak om op elkaar te letten en er komen allerlei nieuwe initiatieven van de grond. Dat heeft iets moois. Maar natuurlijk spelen niet alleen mensen met goede bedoelingen creatief op de nieuwe situatie in. Wie heeft er aandacht voor ondermijnende criminaliteit?

In dat licht is het mooi dat een aantal Zeeuwse statenleden nog maar een paar weken geleden het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) bezocht. We werden daar bijgepraat over drugs en ondermijning in Zeeland. Drugs zijn ook in het uitgaansleven in onze provincie steeds meer gangbaar. Met enige regelmaat worden partijen drugs onderschept met name in schepen met fruit vanuit Zuid-Amerika. Maar in Zeeland - vooral op het platteland - vindt ook teelt van hennep en productie van synthetische drugs plaats. Burgemeesters maken steeds meer gebruik van Damocles wetgeving (een Nederlands juridisch instrument om op te treden tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt of tegen de handel in drugs) om panden te sluiten. 


Gevaar, schade en nadelen 

Ter plekke kregen we te zien wat de specifieke gevaren van de verschillende labs zijn: brandgevaar bij cocaïnewasserijen, koolstofmonoxide bij speedproductie, ontploffingsgevaar bij ecstasy. In de documentaire ‘Tycho in de GHB’ werd getoond hoe destructief deze drugs zijn.  Maar drugs leidt op meer manieren tot problemen. Landelijk waren er 192 dumpingen maar het is zorgelijk dat afvalchemicaliën steeds vaker direct in het riool worden geloosd of over de weg uitgereden. Ook neemt het aantal druggerelateerde verkeersongelukken toe. Net als bij alcohol wordt het reactievermogen nadelig beïnvloed, met alle gevolgen van dien. Verder wordt het grote geld dat wordt verdiend in bedrijven geïnvesteerd, die daarmee vrij eenvoudig de eerlijke ondernemers uit de markt kunnen drukken. Daarnaast gaat drugs gepaard met geweld en intimidatie. 

Blog ondermijning4.jpg Blog ondermijning1.jpg


Bestrijding van ondermijning door data

Data is een belangrijk wapen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Ondermijning is onzichtbaar maar daardoor niet minder destructief en ontwrichtend. Door basisregistraties te koppelen aan fraudemeldingen en informatie van politie en justitie worden er opmerkelijke patronen zichtbaar. Jonge mensen zonder rijbewijs met dure auto’s en panden op hun naam en daarnaast soms een uitkering. Of bedrijven met hoge omzetten die nergens op internet vermeld staan.


Onderwereld kan niet zonder bovenwereld

Criminele organisaties maken gebruik van allerlei diensten zoals die van notarissen, banken, makelaars, elektriciens en transportbedrijven. De opsporingsdiensten proberen daarom die schakels weg te nemen en daarmee de handel van criminelen te belemmeren. Daarnaast investeren criminelen veel geld in reguliere bedrijven om drugsgeld wit te wassen.


Stop de ziekmakende ontwikkelingen 

Provinciale Staten heeft extra geld vrijgemaakt om ondermijning te bestrijden. De ChristenUnie heeft dat voorstel van harte gesteund. Samen met gemeenten en opsporingsinstanties wordt er hard gewerkt aan het bloot leggen en terugdringen van deze destructieve ontwikkelingen.

Juist in deze tijd is het goed dat er een RIEC is en dat hier politieke aandacht voor is. Belangrijker is misschien nog dat we als Zeeuwse inwoners helpen voorkomen dat criminelen misbruik maken van de ontstane situatie door het Coronavirus. Doorslaggevend in de strijd zou wel eens kunnen zijn hoe wij als burgers –nu noodgedwongen vaak aan huis gebonden- ons opstellen: wat doe je als je iets verdachts ziet of bijvoorbeeld een vreemde geur ruikt? Laten we, net als in de strijd tegen het Coronavirus, ons samen sterk maken en actief drugs en ondermijning helpen bestrijden door er -desnoods anoniem- melding van te maken. Een extra oplettend oor, oog of neus kan het verschil maken, juist nu!

Blog ondermijning3.jpg

Deel dit bericht