We zien kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij motie 13-03-2020 .jpg
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 13 maart 2020 om 10:10

We zien kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zien kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben we vandaag de motie ‘Zeeuwen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag’ ingediend welke is aangenomen. Lees de bijdrage van Jan Henk en de motie. 

Rekenkamer Zeeland helpt de Staten bij haar controlerende rol. Nogmaals onze complimenten voor hun adviesrapport over externe inhuur en uitbesteding. 

Als ChristenUnie fractie richten wij ons op de tweede aanbeveling die we een plus willen geven. Die gaat over de mogelijkheid om als PS invloed uit te oefenen op externe inhuur bij verbonden partijen. Dat zijn organisaties waarvan we aandelen hebben of die we grote subsidies geven. 

We zijn als fractie terughoudend als het gaat om een dwingend kader voor externe inhuur of om ons te bemoeien met personeelsbeleid. Het laatste wat we willen is op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Wel zien we kansen voor MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer specifiek voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De participatiewet stelt landelijk doelen aan overheden en bedrijven als het gaat om het plaatsen van medewerkers met een arbeidsbeperking. Ons ultieme doel is een inclusieve arbeidsmarkt in Zeeland waarin niemand aan de kant hoeft te staan. In lijn met de ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties: Waardig werk voor iedereen! Provincie Zeeland heeft veel mensen met een arbeidsbeperking aan werk geholpen, daarover kunnen we lezen in het sociaal jaarverslag. Daar mogen we trots op zijn! 

Omdat werk zo belangrijk is, juist ook voor mensen uit deze doelgroep willen we deze kans voor stimulering van participatie niet onbenut laten. We vragen in een motie GS om het onderwerp te agenderen voor een aandeelhoudersvergadering of gesprek. Alles wat je aandacht geeft groeit! Zo kunnen we bewustzijn vergroten en kansen verkennen om participatie een impuls te geven. 

Graag krijgen we een terugkoppeling van deze contacten. Op verzoek van de PvdA hebben we in het dictum laten vervallen dat wij bij een positieve reactie MVO-criteria gaan opstellen. We laten deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de partijen zelf en hopen dat er daardoor niets een brede steun voor de motie in de weg staat.

Ik zal nu de motie ‘Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag’- ook namens GL, PvdD, 50+, SP en PvdA - bij onze voorzitter indienen. Klik hier om de motie te lezen

Deel dit bericht