Vragen aan provinciebestuur over Veerse Meer

Veerse Meer.jpg
Lars .jpg
Door Lars Jacobusse op 23 februari 2020 om 16:58

Vragen aan provinciebestuur over Veerse Meer

Het Veerse Meer is een prachtig gebied met mooie natuur, waar veel Zeeuwen en toeristen recreëren. Aan de oevers van het gebied staat veel op het spel. Er vinden veel ontwikkelingen plaats, die niet altijd in het belang van bezoekers, natuur en ondernemers zijn. 
Hoe geven we het Veerse Meer een mooie toekomst? Overheden gaan dit jaar een Gebiedsvisie Veerse Meer vaststellen. Om het debat daarover goed te kunnen voeren, hebben we duidelijkheid nodig: welke ideeën voor projecten zijn er afgelopen jaren langsgekomen, zijn er bepaalde soorten projecten, locaties of periodes die eruit springen en hoe kan die kennis ons helpen om maatwerk te leveren in de Gebiedsvisie Veerse Meer? 
Daarom hebben wij op 18 februari schriftelijk de volgende vragen aan het provinciebestuur gesteld:
  • Hoeveel plannen en/of initiatieven in een zone van één kilometer uit de kust van het Veerse Meer, zijn er vanaf 2005 bij de provincie in behandeling geweest? 
  • Welke daarvan zijn in procedure gegaan en welke niet? 
  • Welke zijn afgeketst en waarom? 
  • Kunt u een visualisatie op kaart geven van (de locaties van) alle aanvragen sinds 2005? 
  • Kunt u ook de chronologische volgorde van deze aanvragen aangeven? 
  • Kunt u aangeven welke percelen direct grenzend aan het Veerse Meer, in eigendom van een overheid zijn of dat na 2005 geweest zijn? Is het mogelijk ook dit te visualiseren? 
  • Welke plannen en initiatieven hebben al in een eerder stadium (nog voor er sprake was van de Gebiedsvisie Veerse Meer zoals die nu ontwikkeld wordt) een vergunning gekregen, maar zijn nog niet of deels gerealiseerd? 
  • Is het mogelijk de antwoorden op deze vragen (ook) te verwerken in/betrekken bij de gezamenlijke bestuurlijke informatiebijeenkomst Raden en Staten over Gebiedsvisie Veerse Meer op dinsdag 3 maart 2020?

We zien uit naar de reactie van Gedeputeerde Staten en houden u uiteraard op de hoogte! 

Deel dit bericht