Met eigen ogen kijken in Grenspark Groot Saefthinge

Grenspark Groot Saeftinghe .jpg
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 3 februari 2020 om 21:17

Met eigen ogen kijken in Grenspark Groot Saefthinge

Met een groep Statenleden brachten we een werkbezoek aan Oost Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn interessante ontwikkelingen gaande welke we graag eens met eigen ogen wilden bekijken.

Waterveiligheid en natuurherstel 
De getijdennatuur rond de Westerschelde staat sterk onder druk wat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de trekvogels. Er is daarom in 2010 besloten tot concrete natuurherstelmaatregelen. Het betreft de Prosperpolder en Hedwige polder, totaal omvat het NatuurPakket Westerschelde 615 hectare. Nu alle grond in eigendom van de overheden is lukt het steeds beter om de pijn van ontpoldering achter ons te laten en in een nieuw perspectief met de zgn. ‘streekholders’ samen de regio vorm te geven. Vertegenwoordigers van de haven, van de agrariërs en de natuurorganisaties trekken hierin eendrachtig samen op met betrokken inwoners, Zeeuws en Vlaams.

Iconen met karakter 
Vanuit de eigenheid van de streek wordt gezocht naar passende elementen en iconische landmarks. Bij de inrichting denkt men aan getijde geulen, vogeleilanden, een ringstation, streekproducten, plankierpaden, grote grazers, bloemendijken, recreatieve havens en een waterbus. Maar ook aan koppeling met kunst en verhalen uit de streek. Een bijzonder element is een 25 meter hoge heuvel in het water (20.000 vrachtwagens); Zeeland krijgt daarmee zijn eigen ‘Mont Saint-Michel“. De vele ideeën zijn gevisualiseerd in prachtige plaatjes. Soms zijn er nu al slimme combinaties te maken: de radartorens van de haven zijn tevens in trek als uitkijktoren voor toeristen.

Verbinding met het ommeland
Om het Grenspark heen worden in de omliggende dorpen ondernemers uitgedaagd om aan te sluiten bij het Grenspark. Door bijvoorbeeld verhuur van ecolodges of fietsen of door een horecagelegenheid te starten. Er wordt gemikt op kleinschalig en exclusief toerisme passend bij de weidsheid en rust. Biologisch bedrijf ‘De Voedselbron’ beschikt onder meer over een voedselbos en biedt overnachtingsmogelijkheden. En het zeer karakteristieke café ‘Het Verdronken Land’ - bekend van de TV serie ‘Grenslanders’ - is nu al een grote publiekstrekker.

Onbekend maakt onbemind
De grensregio wordt zichtbaar gemaakt via een digitaal platform. Daarop zijn de ontwikkelingen hier nauwgezet te volgen. Wat ChristenUnie betreft zijn het veelbelovende ontwikkelingen waarmee we gezamenlijk werken aan gebiedsontwikkeling die toekomstperspectief biedt aan alle betrokkenen. Wij zullen dit als fractie met belangstelling blijven volgen.

Grenspark Groot Saeftinghe 1 .jpg

Deel dit bericht