Waardevolle ontmoetingen: werkbezoeken van 2019

Rusthoeve1.png
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 20 december 2019 om 14:04

Waardevolle ontmoetingen: werkbezoeken van 2019

Als fractie vinden we het belangrijk en waardevol om Zeeuwse mensen, bedrijven en organisaties te bezoeken. We horen graag wat er speelt, welke kansen er in Zeeland liggen en hoe wij als Provincie van betekenis kunnen zijn. Graag delen wij iets van onze ervaringen. 

Werkbezoek van Peter van Dalen, namens de ChristenUnie lid van het Europees Parlement. Samen met Peter, de Commissaris van de Koning en de lobbyiste in Brussel hebben we gesproken over ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Het contact met Peter van Dalen en de kennis die hij heeft van de Zeeuwse situatie, zijn inzet voor de transportsector en de visserij, zijn van grote waarde. Hij is iemand die helpt onze Zeeuwse kansen in Brussel te verwezenlijken.

Werkbezoek Mariahoeve; een ontmoeting met Zeeuwse bedrijven in het kader van Smart Delta Resources. Hier zijn we bijgepraat over het terugdringen van CO2-emissie en andere verduurzaming.

Tijdens een werkbezoek aan Zeeuwind mochten we zien hoe deze organisatie zich inzet om burgerinitiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie te realiseren. Een unieke en waardevolle speler voor onze provincie!

Tussen de meest wonderlijke groeisels, Zeeuwse high-techrobots en gewone aardappels spraken we met AIKC Rusthoeve over de toekomst; hoe past Zeeland zich aan een veranderend klimaat aan? Hoe zorgen we voor voldoende zoet water in de toekomst? Vragen die belangrijk zijn voor iedereen en in het bijzonder voor boeren.

We zijn een unieke ervaring rijker door een werkbezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe. We hebben met vrijwillige gidsen gesproken en hen een kleine attentie gegeven als blijk van waardering voor hun inzet. In Saeftinghe wordt al gauw zichtbaar hoe ver we van de natuur zijn verwijderd. Des te belangrijker dat er meer dan 40 vrijwilligers(!) zijn die nieuwe generaties helpen het gebied te ontdekken.

We waren onder de indruk hoe North Sea Port werkt aan duurzaamheidsdoelstellingen. De energietransitie is (en wordt steeds meer) een grote uitdaging voor ons. Een van de belangrijkste dingen waar de ChristenUnie aandacht voor vraagt is het creëren van draagvlak. Om van dichtbij te zien hoe een grote speler in Zeeland tegen de transitie aankijkt en werk maakt van de realisatie van klimaatneutrale industrie, bezochten we havenbedrijf North Sea Port. 

Deel dit bericht