Verkiezingen 2021

Bedankt voor u stem!

Bedankt voor jullie stem en vertrouwen!

Zo en nu is het 18 maart, de stemmen zijn zo waar allemaal geteld en we kunnen met blijdschap zeggen dat we 5 zetels hebben behouden. Gisteravond stond de teller nog op 4, maar de nacht heeft ons nog nar 5 gebracht. Daarvoor zijn wij dankbaar. We kijken terug op een geweldige campagne periode met veel mooie momenten en gebeurtenissen.

We willen alle vrijwilligers bedanken! Dick de Heer heeft als campagne leider zich hard ingezet en daarvoor hulde! Dank voor alle perentaarten, alle kilometers, al het behanglijm, alle prachtig geplakte posters, alle geweldige input en ideeën en last but nog least dank voor het samen mogen werken met deze groep mensen!

In deze periode hebben we mogen laten zien wat écht telt. Campagne voeren draait niet alleen om te laten zien wie je bent en waar je voor staat. Campagne voeren is ook een stukje saamhorigheid. Samen bouwen naar een mooie campagne. Zo zagen we op Schouwen-Duiveland prachtig hoe er hard werd gewerkt aan enorme posters langs de weg. Jan Henk stond verbaast toen hij tijdens het werkbezoek van Pieter er door heen reed. Nee, er stonden niet 5 van deze grote borden langs de weg. Heel Schouwen-Duiveland stond vol gebouwd.

Ik denk dat we deze prachtige periode met een tevreden gevoel achter ons kunnen laten. Maar laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Volgend jaar staan de gemeentelijke verkiezingen alweer op de planning. Hopelijk kunnen we dan ook weer veel voor elkaar betekenen. Samen staan we sterk en kunnen we kiezen voor wat écht telt!

collage.jpg

Verkiezingen 2021

Kiezen voor wat echt telt!

In deze crisis, zien we scherper wat echt telt. We zien allemaal hoe kwetsbaar we zijn als mensen, families, als gemeenschappen en als land. Maar we zien ook voorbeelden van veerkracht, meeleven en naastenliefde. Dat geeft hoop voor ons land dat voor grote uitdagen staat. De ChristenUnie wil zich sterk maken voor een overheid met een menselijke maat

Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten, maar waarin we zorgen voor elkaar. Van het prilste begin tot het broze einde. Zo zijn we toch bedoeld? 

Samen kunnen we bouwen aan een rechtvaardige economie waar niet alles ondergeschikt is aan kille cijfers, maar mensen centraal staan. 

Samen kunnen we ons inzetten voor een land waarin we elkaar en de natuur niet uitputten, maar kiezen voor de schepping die ons gegeven is. 

Ook in Zeeland is dit niet vanzelfsprekend. We moeten heldere keuzes maken, met oog voor onze regio. Wij verdienen goede voorzieningen en dan denk ik aan onderwijs, zorg en bereikbaarheid. De ChristenUnie wil die keuzes maken, samen met jou! Samen willen we kiezen voor wat écht telt. Met een stem op kandidaat 22 kies je voor Zeeland. Doe je mee?

Jouw Zeeuwse Tweede Kamer kandidaat
Jan Henk Verburg

Campagne Zaterdag 13 maart

De laatste campagne zaterdag stond een economie waar mensen centraal staan centraal.

Bedrijven zijn van onschatbare waarde voor de economie. De ChristenUnie zet zich daarom in voor ondernemers. In het verkiezingsprogramma kun je de punten lezen waar de partij zich sterk voor wil maken. Veel ondernemers zijn hierdoor overtuigd lid, maar deze ondernemers worden vaak niet gezien. Wie is die ondernemer?

We willen ondernemers in de schijnwerpers zetten en van hen horen wat écht telt. Grote bedrijven en eenmanszaken, familiebedrijven en start-ups, van Groningen tot aan Zeeland en van de grote steden tot de kleine dorpen.

Zo kwamen wij terecht bij ZOS zonwering in Serooskerke, check hier het filmpje:

Facebook Q&A

Afgelopen vrijdag 12 maar hadden we een geslaagd facebook event!

Hier is het even terug te kijken: https://www.facebook.com/christenuniezeeland/videos/438604464141751

facebookQ&A.jpg

Facebook live Q&A

Link naar event:

https://fb.me/e/DVd818IQ

In gesprek met Eppo Bruins #7 en Jan Henk Verburg #22 over de toekomst voor jongeren! Ferdinand Koppejan zal ze aan de tand voelen en jij kan er bij zijn! Join ons op 12 maart om 19.00 live op Facebook. Kan je niet wachten om je vraag te stellen, stel hem alvast en wij zorgen ervoor dat jouw vraag besproken wordt. Zien we jou aankomende vrijdag?

Delen wordt op prijs gesteld. Dus ken jij jongeren of jong volwassenen waarvoor dit echt het event is? Deel dit met ze en nodig ze uit!q&a3.jpg

Regiotour Stieneke van der Graaf leidt door Zeeland

IMG_2005 (2).jpg

Duurzame havens

ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft met Zeeland kandidaat Jan Henk Verburg (#22) haar regiotour op 9 maart voortgezet in Zeeland. Met de CEO van North Sea Port (verder NSP) Daan Schalck hebben zij gesproken over de uitdagingen van de havens. Waar eerder de logistiek voor de havenbedrijven een belangrijk onderwerp was is de aandacht nu sterk komen te liggen op de energietransitie. NSP is o.a. druk met plannen voor een 380kV leiding, met de spoorverbinding Gent – Terneuzen en met de beloofde waterstoffabriek. Ook wordt door het havenschap nadrukkelijk ingezet op circulaire economie; er is enorm veel CO2 als grondstof beschikbaar om bijvoorbeeld synthetische brandstof van te maken. Om als duurzame haven succesvol te zijn is het belangrijk dat de overheid zich als betrouwbare partner inzet om – waar nodig – de bedrijven te helpen bij de transitie naar hernieuwbare energie. Aan het eind van het bezoek beklom men de uitkijktoren om te zien dat er keihard wordt gewerkt aan de nieuwe sluis, een megaproject dat van strategisch belang is voor de doorontwikkeling van de havens.

Broedplaats voor ondernemers

Na Terneuzen reden we via de Westerscheldetunnel over de prima infrastructuur naar de ondernemers broedplaats Dockwize. Daar spraken we met de directeur Matthijs Lugtenburg. Die vertelde enthousiast over het ondernemerschapsonderwijs en over de innovatiesessie met klein- en grootbedrijf. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij Dockwize en de inzet is om flink meer studenten te verleiden om voor zichzelf te beginnen. Deze kunnen de eerste drie tot vijf jaar opstarten op de Kenniswerf. De 20 miljoen die is toegevoegd aan de Zeeuwse investeringsfondsen als onderdeel van het compensatiepakket draagt goed bij aan de aantrekkelijkheid van het Zeeuwse vestigingsklimaat. Tijdens een ronde door de gebouwen – het pand was voorheen de PZEM energiecentrale – hebben we een interessant gesprek gevoerd met de ondernemers van SeaCommerce, Niels Steenbakker en Sil Moelker. Dit vernieuwende bedrijf ontwikkelt maatwerk software voor startups en mkb en stelt zich daarbij op als risicodragende partner. Inmiddels hebben ze al veel succesprojecten op hun naam staan.

Compensatiepakket

Zowel NSP als Dockwize zijn organisaties die ‘wind in de zeilen’ krijgen vanuit het markaz compensatiepakket. Beide Tweede Kamer kandidaten zullen vanuit hun eigen rol scherp blijven volgen of het nieuwe kabinet zich betrouwbaar toont en de gedane beloften van het huidige kabinet eerlijk nakomt.

van der Graaf: “Ik ben onder de indruk van de havenontwikkeling sinds de fusie. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we investeren in de regio. Het Nationaal Groeifonds moet daarom ook ingezet worden voor sterke regionale industrieclusters zoals hier in Zeeland. Zo moet het Rijk ook bijdragen aan de ontwikkeling van verduurzaming van de industrie, waar in Zeeland volop aan wordt gewerkt.

Het is goed dat er een compensatiepakket is gekomen voor Zeeland, en vandaag heb ik gezien dat dat geld echt terechtkomt op plekken die bijdragen aan de versterking van de regionale economie en werkgelegenheid. Dockwize is een mooi voorbeeld waar startende bedrijven begeleid worden naar solide ondernemingen die in Zeeland bijdragen aan de economie en werkgelegenheid. We zullen de uitvoering van het compensatiepakket en het nakomen van de afspraken in Den Haag kritisch blijven volgen.”

Werkbezoek Stieneke van der Graaf aan Walcheren

cu_graaf_van_der.jpgOp dinsdag 9 maart komt ChristenUnie kandidaat Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (6) als onderdeel van haar regiotour naar Zeeland. Samen met de Zeeuwse kandidaat  Jan Henk Verburg (22) zal zij enkele partijen bezoeken die baat hebben bij het overeengekomen compensatiepakket. Als eerste (ca. 11:15 uur) gaat ze in gesprek met de CEO bij North Sea Port Daan Schalck over de situatie in de havens: over onderwerpen als internationale handel en brexit, maar ook over de energietransitie en veiligheid. Het havenschap speelt een rol bij diverse onderdelen in het compensatiepakket, denk aan de spoorlijn Gent-Terneuzen, de gewenste 380kV-verbinding in Zeeuws-Vlaanderen en de waterstoffabriek. Economisch gezien zijn de havens van strategisch belang voor Zeeland.

Daarna (ca. 14:00 uur)  vervolgen de kandidaten het bezoek richting de ondernemers broedplaats Dockwize. Het investeringsfonds Zeeland is kort geleden met 20 miljoen aangevuld vanuit het compensatiepakket. Met dat geld wil men kansrijke innovaties en startups helpen om succesvol te kunnen doorgroeien, iets wat zonder steun vaak moeilijk tot stand komt. Stieneke zal in gesprek gaan met de manager van Dockwize en enkele innovatieve ondernemers die gevestigd zijn op de Kenniswerf.Dockwize.jpg

Regiorace

Duurzame oplossingen uit Zuid-Beveland onderweg naar Den Haag Raadsleden (en kandidaten) van de ChristenUnie in Kapelle hebben zaterdag meegefietst in een estafette naar Den Haag. Met de actie willen ze aandacht vragen voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen van de aarde.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om een stem te geven aan de regio’s van Nederland. Daarom worden lokale initiatieven voor het behoud van de aarde verzameld en naar Den Haag gebracht. Tijdens een estafette van ruim 1700 kilometer werd door meer dan 90 gemeenten het stokje doorgegeven. Bij elke etappe werd een lokaal initiatief toegevoegd.

ChristenUnie lid Ria Rijksen stapte afgelopen zaterdag zelf op de fiets om haar lokale oplossing naar Den Haag te brengen. “Wij kiezen voor een aarde die we netjes door willen geven aan volgende generaties. Bescherming van de broedvogels draagt hier op een mooie manier aan bij en wij geven deze oplossing mee als inspiratie voor heel Nederland.

De dijken en strandjes langs de Oosterschelde worden volop gebruikt door kustbroedvogels zoals bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters. Maar beheerders, omwonenden en toeristen waren nauwelijks op de hoogte waren van het feit dat hier ook vogels broeden en deze nesten kwetsbaar zijn voor verstoring.

Met behulp van vrijwilligers zijn er in 2020 maar liefst 100 nesten van kustbroedvogels in kaart gebracht. Door de rust en voorlichting zijn er op dit strandje in 2020 maar liefst 5 jonge bontbekplevieren succesvol uitgevlogen. Dat is een indrukwekkend aantal voor 1 paar.

Ria bracht dit naar Veere, waar Joy het stokje overnam om naar Ouddorp af te reizen op de racefiets. Ria werd tijdens de rit nog bijgestaan door Jan Henk op de bakfiets! 

Laat in de middag kwamen alle routes samen in Amersfoort. Daar werden alle lokale oplossingen in ontvangst genomen door Carola Schouten, die alle initiatieven meenam naar Den Haag. “Ons ideaal is om de aarde zó te beheren, dat we rekening houden met anderen. We mogen genieten van de aarde en moeten hem netjes doorgeven aan volgende generaties. Al deze lokale oplossingen geven ons hoop dat dat ook echt lukt. Ze inspireren mij, want ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht” aldus Carola Schouten. 

158059584_183284246626953_2295386041270156846_n.jpg

Werkbezoek Pieter aan Schouwen Duiveland

5 maart was er een werkbezoek van Pieter Grinwis ( nr 5 op de lijst CU ) aan Schouwen-Duiveland. Hij bezocht de Boerderij Nieuw Leven op Kerkwerve - biologische landbouw en ging in gesprek met Agrarisch Schouwen-Duiveland. Ook Jan Henk Verburg ( onze Zeeuwse kandidaat) was aanwezig. We hebben veel informatie en vragen met elkaar mogen delen.158019332_3663962790386491_3628577388968934410_n.jpg

CSW verkiezingsdebat

Op 3 maart vond het CSW verkiezingsdebat plaats. Aan debat deden PvdA, CDA, VVD en de CU deel. Jan Henk kruiste de degens met VVD over de stelling dat er meer vluchtelingen zouden moeten worden opgenomen. Chris Simons (VVD) liet zich ontvallen dat we te weinig woningen hebben, niet echt een heel solide argument. Jan Henk heeft gepleit voor meer ruimhartigheid en om naast een degelijke aanpak op EU-niveau ook als Nederland de eigen verantwoordelijkheid te nemen. En de oorlogsvluchtelingen te behandelen zoals wijzelf ook behandeld willen worden. Diverse groepen scholieren hebben daarvoor ook gepleit in de debatwedstrijd een week ervoor welke Jan Henk heeft gejureerd. Tegen Barbara Oomen heeft Jan Henk betoogd dat vrijheid van onderwijs een groot goed is en dat een acceptatieplicht voor scholen die zou ondergraven.  De PvdA kreeg er daarna nog flink van langs omdat ze de staatsschuld hoog laten oplopen en destijds de basisbeurs hebben afgeschaft. 
Andere stellingen gingen over drugs en maatschappelijke diensttijd waarover Joba van den Berg (CDA) mee debatteerde.

Complimenten dag

1 Maart was het complimentendag. Wij vroegen onze lokale christenunies in Zeeland om een compliment uit te delen. Erika deed dit names ChristenUnie Schouwen-Duiveland !

Gisterochtend mocht ik, namens de ChristenUnie Schouwen-Duiveland, een compliment geven. Dit jaar ging het compliment naar Harrie en Trees Viergever. Zij zetten zich allebei al 12 jaar in voor de Voedselbank. Harrie coördineert het transport, o.a. naar de supermarkten en andere leveranciers. Trees is coördinator van de vrijwilligers van de Voedselbank. Dat houdt o.a. in dat zij vrijwilligers aanneemt en de roosters maakt. Het is heel bijzonder om te horen hoe bevlogen en betrokken zij allebei zijn. Zij verdienen zeker een compliment!

20210301_100715.jpg

Campagne Zaterdag

Campagne zaterdag 27 februari - bak een perentaart voor een toffe peer!

Prachtige taarten en mooie verhalen kwamen vandaag voorbij vliegen! Wat hebben wij een boel toffe peren in ons midden die heerlijk konden smullen. Een verhaal in het bijzonder dat ons raakte:

Het ruikt hier heerlijk in huis. Onze taart gaat naar een tante. Ze belt m’n schoonmoeder elke morgen (06.00 uur)om te vragen hoe het met haar gaat. Daar is ze mee begonnen toen mijn schoonvader ziek werd. Aan het eind van zijn ziekbed heeft ze ook geholpen om hem te verzorgen. De tante werkt in de ouderen zorg. Dubbel zorg dus, ze zorgt in haar werk en ook privé!

Ps.... wat denk je...
geven we haar een taart: geeft zij ‘m weer weg....
ze heeft de taart meegenomen naar haar werk om te delen met de bewoners ❤️

Carolien willen we bedanken voor haar inzet en haar belonen met een tof Zeeuws bakpakket! Ook willen we alle bakkers bedanken die hard aan de bak zijn gegaan met al die peren!

perentaarten.jpg

Posters plakken

  • poster pakken CU