Berichten geschreven door Jan Henk Verburg

 1. Grenspark Groot Saeftinghe .jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 3 februari 2020

  Met eigen ogen kijken in Grenspark Groot Saefthinge

  Met een groep Statenleden brachten we een werkbezoek aan Oost Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn interessante ontwikkelingen gaande welke we graag eens met eigen ogen wilden bekijken.

  Lees meer over "Met eigen ogen kijken in Grenspark Groot Saefthinge"
 2. portliner.png
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 20 december 2019

  Terugblik op 2019: Moties & Amendementen

  Tijdens de Statenvergaderingen in het afgelopen jaar zijn er heel wat moties en amendementen ingediend. Graag delen we met u enkele van de moties en amendementen die wij hebben gesteund, mede hebben ingediend of zelf hebben geïnitieerd. 

  Lees meer over "Terugblik op 2019: Moties & Amendementen"
 3. Jan Henk, bijdrage 20191213 .JPG
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 13 december 2019

  Het belang, onze wens en onze oproep; Jan Henk over de overdracht aandelen PZEM in Evides

  De overdracht van aandelen PZEM in Evides. We gaan er niet over maar zijn er wel van! Staat onze Provincie Zeeland straks met lege handen of kunnen we fors extra investeren in de samenleving? Dat en niets minder is wat er op het spel staat! 

  Lees meer over "Het belang, onze wens en onze oproep; Jan Henk over de overdracht aandelen PZEM in Evides"
 4. Jan Henk, bijdrage 20191115 .JPG
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 15 november 2019

  Krachtig bestuur, een houdbare toekomst en met hart voor elkaar

  Vandaag waren de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten van Zeeland waar onder andere de Begroting 2020 en de Zomernota van 2019 op de agenda stonden. Jan Henk reageerde hierop: Een nieuw tijdperk vraagt leiderschap; wij wensen het college van GS wijsheid toe voor hun soms moeilijke taak en zullen daarvoor ook bidden tot onze hemelse Vader, onze onuitputtelijke bron van kracht, wijsheid en liefde. Lees hier de volledige bijdrage. 

  Lees meer over "Krachtig bestuur, een houdbare toekomst en met hart voor elkaar"
 5. Binnenvaart
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 15 november 2019

  ChristenUnie Zeeland wil scheepvaart elektrificeren

  De energietransitie is een grote uitdaging voor de Provincie. ChristenUnie Zeeland ziet met deze uitdagingen ook kansen. Kansen om met de unieke locatie als Zeeuwse provincie stappen te zetten die de transitie mogelijk maken en Zeeland op de kaart te zetten. Tijdens de Statenvergadering van vandaag, vrijdag 15 november, hebben wij bij Provinciale Staten daarom een motie ingediend waarin GS gevraagd wordt actie te ondernemen om elektrische scheepvaart in Zeeland mogelijk te maken. Deze motie dient wat ons betreft meerdere belangen. Allereerst het bij de bron aanpakken van stikstof- en CO2emissie, iets waar Zeeland door de scheepvaart een bijzondere positie in heeft. Daarnaast wordt ook de economie in de regio gestimuleerd. De motie is aangenomen en kunt u hieronder lezen. 

  Lees meer over "ChristenUnie Zeeland wil scheepvaart elektrificeren"
 6. De hoeve.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 18 oktober 2019

  Natuurlijk Zeeland

  Onlangs ging Jan Henk op werkbezoek bij Hoeve van der Meulen. Lees hier over dit bezoek en over onze ambities voor de toekomst.

  Lees meer over "Natuurlijk Zeeland"