Berichten geschreven door Jan Henk Verburg - pagina 2

 1. Partydrugs
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 3 april 2020

  Drugscriminaliteit in Coronatijden

  Nu het Coronavirus om zich heen grijpt, gaan we als samenleving op een heel andere manier functioneren. Ziekenhuizen doen hun uiterste best om goede zorg te verlenen, scholen vinden creatieve wegen om les te geven, mensen hebben meer tijd en noodzaak om op elkaar te letten en er komen allerlei nieuwe initiatieven van de grond. Dat heeft iets moois. Maar natuurlijk spelen niet alleen mensen met goede bedoelingen creatief op de nieuwe situatie in. Wie heeft er aandacht voor ondermijnende criminaliteit?

  Lees meer over "Drugscriminaliteit in Coronatijden"
 2. Bij motie 13-03-2020 .jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 13 maart 2020

  We zien kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

  We zien kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben we vandaag de motie ‘Zeeuwen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag’ ingediend welke is aangenomen. Lees de bijdrage van Jan Henk en de motie. 

  Lees meer over "We zien kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen"
 3. Landmacht, militairen.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 4 maart 2020

  Planning, bestaande banen en nieuwe Zeeuwen: Jan Henk over de verhuizing Korps Mariniers

  Op woensdagavond 4 maart vond er een extra Statenvergadering plaats over de verhuizing van het Korps Mariniers. Lees hier de bijdrage van Jan Henk Verburg

  Lees meer over "Planning, bestaande banen en nieuwe Zeeuwen: Jan Henk over de verhuizing Korps Mariniers"
 4. Statenzaal.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 14 februari 2020

  Gast van de Staten

  Democratie is gebaat bij bekendheid en betrokkenheid van inwoners. Als ChristenUnie fractie zoeken we naar manieren om inwoners van Zeeland zo goed mogelijk te betrekken bij het provinciaal bestuur.

  Lees meer over "Gast van de Staten"
 5. Statenzaal.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 10 februari 2020

  Bedreigd Zeeuws cultureel erfgoed: ChristenUnie stelt vragen

  Op 8 februari verscheen er een artikel in PZC waarin wordt beschreven hoe ondernemer Jaap Kramer zich inzet om het ambacht van machinaal klompen toekomst te geven. Omdat de Provincie hierin nog niet is ingeschakeld hebben wij de volgende artikel 44 vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld

  Lees meer over "Bedreigd Zeeuws cultureel erfgoed: ChristenUnie stelt vragen"
 6. Grenspark Groot Saeftinghe .jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 3 februari 2020

  Met eigen ogen kijken in Grenspark Groot Saefthinge

  Met een groep Statenleden brachten we een werkbezoek aan Oost Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn interessante ontwikkelingen gaande welke we graag eens met eigen ogen wilden bekijken.

  Lees meer over "Met eigen ogen kijken in Grenspark Groot Saefthinge"
 7. portliner.png
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 20 december 2019

  Terugblik op 2019: Moties & Amendementen

  Tijdens de Statenvergaderingen in het afgelopen jaar zijn er heel wat moties en amendementen ingediend. Graag delen we met u enkele van de moties en amendementen die wij hebben gesteund, mede hebben ingediend of zelf hebben geïnitieerd. 

  Lees meer over "Terugblik op 2019: Moties & Amendementen"
 8. Jan Henk, bijdrage 20191213 .JPG
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 13 december 2019

  Het belang, onze wens en onze oproep; Jan Henk over de overdracht aandelen PZEM in Evides

  De overdracht van aandelen PZEM in Evides. We gaan er niet over maar zijn er wel van! Staat onze Provincie Zeeland straks met lege handen of kunnen we fors extra investeren in de samenleving? Dat en niets minder is wat er op het spel staat! 

  Lees meer over "Het belang, onze wens en onze oproep; Jan Henk over de overdracht aandelen PZEM in Evides"
 9. Jan Henk, bijdrage 20191115 .JPG
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 15 november 2019

  Krachtig bestuur, een houdbare toekomst en met hart voor elkaar

  Vandaag waren de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten van Zeeland waar onder andere de Begroting 2020 en de Zomernota van 2019 op de agenda stonden. Jan Henk reageerde hierop: Een nieuw tijdperk vraagt leiderschap; wij wensen het college van GS wijsheid toe voor hun soms moeilijke taak en zullen daarvoor ook bidden tot onze hemelse Vader, onze onuitputtelijke bron van kracht, wijsheid en liefde. Lees hier de volledige bijdrage. 

  Lees meer over "Krachtig bestuur, een houdbare toekomst en met hart voor elkaar"
 10. Binnenvaart
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 15 november 2019

  ChristenUnie Zeeland wil scheepvaart elektrificeren

  De energietransitie is een grote uitdaging voor de Provincie. ChristenUnie Zeeland ziet met deze uitdagingen ook kansen. Kansen om met de unieke locatie als Zeeuwse provincie stappen te zetten die de transitie mogelijk maken en Zeeland op de kaart te zetten. Tijdens de Statenvergadering van vandaag, vrijdag 15 november, hebben wij bij Provinciale Staten daarom een motie ingediend waarin GS gevraagd wordt actie te ondernemen om elektrische scheepvaart in Zeeland mogelijk te maken. Deze motie dient wat ons betreft meerdere belangen. Allereerst het bij de bron aanpakken van stikstof- en CO2emissie, iets waar Zeeland door de scheepvaart een bijzondere positie in heeft. Daarnaast wordt ook de economie in de regio gestimuleerd. De motie is aangenomen en kunt u hieronder lezen. 

  Lees meer over "ChristenUnie Zeeland wil scheepvaart elektrificeren"