Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland

Foto Grinwis 20211011.jpeg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 13 oktober 2021 om 20:48

Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland

Op 11 oktober bracht Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, onze contactpersoon in Den Haag, een bezoek aan Zeeland. 's Ochtends waren we te gast bij de kerncentrale in Borssele. Daar vertelde men ons van hun ambitie voor twee nieuwe kerncentrales. Deze zouden - met maar een klein beslag op de ruimte - veel CO2-vrije energie kunnen leveren. Maar dat kan overigens alleen lukken als de overheid zich daar sterk voor maakt.

's Middags gingen we langs bij Dow Terneuzen. 

Die willen graag hun CO2-uitstoot met enkele miljoenen tonnen terugdringen en ook  werk maken van een circulaire economie. Tijdelijk wil men CO2 opslaan, maar daarna vooral de processen elektrificeren. En daar is heel veel elektriciteit voor nodig die (zonder CO2-uitstoot) wordt opgewekt. Ook hun plannen kunnen alleen doorgang vinden als de overheid passende maatregelen neemt, zoals een extra hoogspanningslijn en passende subsidies waarmee de grote stap kan worden gezet.

EPZ 211011

Bezoek aan EPZ

Dow 211011

Dow Terneuzen

Beide bedrijven hebben met elkaar gemeen dat er enorm veel milieu- en klimaatwinst kan worden behaald, maar dat er snel een besluit moet vallen om nog te kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Pieter zal de verkregen informatie gebruiken om belang en urgentie hiervan op de Tweede Kamer en bestuurders over te brengen.

 

's Avonds sloot Pieter ook nog aan bij de Zeeuwse bestuurdersbijeenkomst. Hij heeft de aanwezigen verteld over zijn dossiers, de huidige formatiegesprekken en hoe de fractie daar in zit. Later op de avond sloten ook enkele opstellers van de lokale verkiezingsprogramma's aan. In kleine groepen is een aantal thema's als zorg, wonen en klimaat besproken. Het is de uitdaging om als ChristenUnie op elk thema een eigen, herkenbaar geluid te laten horen. De interactie met elkaar - na een lange coronaperiode van online ontmoetingen - gaf de aanwezigen veel inspiratie en nieuwe energie.

Grinwis Zeeland 211011